Paleontologická období

038_001_jpg_49c79b5061

PRVOHORY

PREKAMBRIUM
Prvotní období ve vývoji Země, začínající vznikem zemské kůry a končící před 600 až 570 milióny let nástupem doby kambria, charakterizované již hojnými fosiliemi.
KAMBRIUM
Nejstarší paleozoický útvar, který trval asi 60 miliónů let (570 až 510 mil. let. Dělí se na tři oddíly a ve srovnání s předchozím prekambriem se vyznačuje bohatou faunou značného stratigrafického významu. Důležití jsou zejména trilobiti.
ORDOVIK
Spodněpaleozoický útvar, který trval asi 72 miliónů let (510 až 438 mil. let). V ordoviku pokračoval rozvoj trilobitů a brachiopodů, objevují se první korali deskatí a drsnatí (láčkovci), první malé korálové útesy a z ordoviku také známe první zbytky obratlovců (ryb).
SILUR
V siluru se objevila první suchozemská flóra (rostlinstvo), z obratlovců byly zastoupeny jedině ryby. Silur je však obdobím rozvoje graptolitů, trilobitů, krinoidů a korálů.
DEVON
Devon trval přibližně 55 miliónů let (asi před 410 až 355 mil. lety. A klima se asi příliš nelišilo od dnešního (neexistovala velká zalednění).
KARBON
Svrchnopaleozoický útvar, který trval asi 65 miliónů let (355 až 290 mil. let
V Evropě to byla doba variské (hercynské) tektogeneze.
PERM
Nejmladší paleozoický útvar trvající asi 40 miliónů let (290 až 250 mil. let. V průběhu permu vyhynuli trilobiti, tabulátní a rugosní korali, avšak nastalo rozšíření plazů.

DRUHOHORY

TRIAS
Trval od zhruba 251 do 199,6 milionů let.Trias se vyznačoval celosvětově teplým klimatem.Ve spodním triasu se objevují praví amoniti a nastává jejich krátký, ale bouřlivý vývoj.
JURA
Její začátek je datován přibližně před 200 miliony let, konec před 145 miliony let.Hojní byli prvoci (vůdčí Calpionella alpina ve svrchní juře), houby, koráli, vytvářející v teplých mořích rozsáhlé útesy, mechovky, měkkýši (Trigonia, Posidonia).
KŘÍDA
Trvá tedy přibližně od 145 do 65 milionů let před současností.Během křídy dokončil svůj rozpad superkontinent Pangea do kontinentů jak je známe dnes.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>